Úvod / SKARTACE

SKARTACE

EFEKTIVNÍM PROSTŘEDKEM PROTI ZNEUŽITÍ DAT TŘETÍMI OSOBAMI JE JEJICH PROFESIONÁLNÍ SKARTACE. DOKUMENTŮ A DAT, KTERÉ BY MOHLY BÝT ZNEUŽITY NA ÚKOR FIREM JE VELKÉ MNOŽSTVÍ. VYUŽITÍM BEZPEČNÉHO ZNIČENÍ ÚČETNÍCH DAT, SMLUV A ELEKTRONICKÝCH NOSIČŮ, DOCÍLÍTE UCHOVÁNÍ INTERNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU. SKARTACE DOKUMENTŮ A DAT SPOLEČNOSTÍ NON STOP SERVIS PROBÍHÁ S VYUŽITÍM PRŮMYSLOVÝCH SKARTOVACÍCH STROJŮ, KTERÉ SI PORADÍ I S ELEKTRONICKÝMI NOSIČI, KDE DATA FYZICKY POŘÁD ZŮSTÁVAJÍ I PO JEJICH SMAZÁNÍ Z DISKU. V TOMTO PŘÍPADĚ JIŽ NEMŮŽE DOJÍT K OPĚTOVNÉMU DEŠIFROVÁNÍ OBSAHU DOKUMENTU. PROFESIONÁLNÍ SKARTACE DOKUMENTŮ A DAT MÁ VLIV I NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DÍKY ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ RECYKLACE. VĚTŠINA SKARTOVANÉHO MATERIÁLU SE NÁSLEDNĚ VYUŽÍVÁ JAKO DRUHOTNÁ SUROVINA, COŽ ŠETŘÍ NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Skartace dokumentů

Potřebujete rychle, kvalitně a efektivně skartovat dokumenty? Obraťte se na profesionály na slovo vzaté. NON STOP SERVIS je špičkou nejen v likvidaci firemních dokumentů. Skartace dokumentů probíhá za nejpřisnějších bezpečnostních opatření. Jste živnostník, malá firma nebo nadnárodní korporace? Pro nás jste vždy klient, kterému poskytneme maximální služby. Skartace dokumentů od společnosti NON STOP SERVIS  je to nejlepší možné řešení.

Pro koho je určena

Společnosti a veřejné instituce disponují mnoha druhy citlivých dokumentů a dat. Úschova těchto dokumentů a dat vyplývá ze Zákona o archivnictví a spisové službě a z dalších právních předpisů – mj. Zákona o účetnictví, Zákona o DPH apod. Veškerá data je potřeba po jejich využití nejprve archivovat a pak musí být dokumenty skartovány a ostatní datové nosiče bezpečně likvidovány. Profesionální skartace dokumentů a dat je určena jak pro živnostníky, tak i malé firmy a velké společnosti.

Proces skartace

Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

  • likvidace písemností a elektronických nosičů dat
  • ekologická likvidace dokumentů
  • mechanická likvidace dokumentů a datových nosičů
  • důvěryhodná likvidace již nepotřebných dokumentů
  • skartace označuje odstranění nepotřebných dokumentů ze spisovny původce
  • vystavení protokolu o skartaci
  • profesionální přístup ke skartování dokumentů a datových nosičů
  • speciální skartovací stroje jsou přizpůsobeny hromadné skartaci

 

Co můžete skartovat

dokumenty / občanské a řidičské průkazy, pasy, platební karty DVD / hardisky / videokazety / diskety / CD

Volejte pište ihned!
Kontakt
Top