Úvod / ARCHIVACE

ARCHIVACE

TATO SLUŽBA JE URČENA PRO VŠECHNY SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEMAJÍ DOSTATEČNÉ PROSTORY NA SKLADOVÁNÍ NEBO ZABEZPEČENÍ SKLADU KVŮLI OCHRANĚ ULOŽENÝCH DOKUMENTŮ. A TAKÉ PRO FIRMY, KTERÉ NERADY ZTRÁCEJÍ SVŮJ ČAS A POTRPÍ SI NA POŘÁDEK. NAŠÍM ŘEŠENÍM JE BEZPEČNÁ A SPOLEHLIVÁ ARCHIVACE A SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNĚ VYBAVENÝCH PROSTORECH KOMERČNÍ SPISOVNY ZA OPTIMÁLNÍCH VLHKOSTNÍCH A TEPLOTNÍCH PODMÍNEK POD TRVALÝM DOHLEDEM STÁTNÍHO ARCHÍVU A HLAVNĚ BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ EZS, EPS PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST DOKUMENTŮ.
Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

Činnosti, (které pod tuto službu spadají):

  • převzetí a svoz dokumentů
  • evidenční zpracování dokumentů pro archivaci
  • odborné posouzení dokumentů pro archivaci
  • úschova a správa dokumentů
  • vyhledávací a kurýrní služba
  • přírůstky nových dokumentů
  • skenování a zakládání dokumentů do spisu

Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

Nevýhody in – house

řešení  vyplývají z omezených úložných kapacit, vysokých provozních a investičních nákladů, organizační a časové náročnosti. Mimo jiné jsou také kladeny nároky na odbornou způsobilost zaměstnanců při správě dokumentů v interním archívu.

Povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti archivace dokumentů jsou uvedeny v zákonu č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě včetně sankcí uvedených v §73 a §74 za porušení těchto povinností.

Poskytujeme archivační služby pro podnikatelské subjekty, likvidátory a správce konkurzních podstat.

 

Volejte pište ihned!
Kontakt
Top