Úvod / Archivace

Archivace

Tato služba je určena pro všechny společnosti, které:

 • nemají dostatečné prostory pro skladování; 
 • nemají takové zabezpečení skladu, aby zajistili potřebnou ochranu uložených dokumentů;
 • nerady ztrácejí svůj čas;
 • potrpí si na pořádek.

Naším řešením je bezpečná a spolehlivá správa a archivace dokumentů za optimálních vlhkostních a teplotních podmínek v moderně vybavených prostorech Komerční spisovny.  Probíhá nejen pod trvalým dohledem Státního archivu, ale hlavně bezpečnostních systémů EZS, EPS pro maximální bezpečnost dokumentů.

Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

Archivace zahrnuje tyto činnosti:

 • převzetí a svoz dokumentů;
 • evidenční zpracování dokumentů pro archivaci;
 • odborné posouzení dokumentů pro archivaci;
 • úschova a správa dokumentů;
 • vyhledávací a kurýrní služba;
 • přírůstky nových dokumentů;
 • skenování a zakládání dokumentů do spisu.

Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

Nevýhody in – house

řešení  vyplývají z omezených úložných kapacit, vysokých provozních a investičních nákladů, organizační a časové náročnosti. Mimo jiné jsou kladeny nároky na odbornou způsobilost zaměstnanců při správě dokumentů v interním archivu.

Povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti archivace dokumentů jsou dány v zákonu č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě včetně sankcí uvedených v §73 a §74 za porušení těchto povinností.

Poskytujeme archivační služby pro podnikatelské subjekty, likvidátory a správce konkurzních podstat.

 

Volejte pište ihned!
Kontakt
Top