Úvod / WORKFLOW DOKUMENTŮ

WORKFLOW DOKUMENTŮ

TATO OBLAST ZAHRNUJE OPTIMALIZACI TOKU DOKUMENTŮ TZV. WORKFLOW, ČASTÉ NAPŘÍKLAD U WORKFLOW FAKTUR NEBO I JINÝCH DOKUMENTŮ A DOKLADŮ, SOUVISEJÍCÍ S INTERNÍM PROCESEM A S EVIDENCÍ SPOLEČNOSTI. MŮŽE SE JEDNAT NAPŘÍKLAD O PŘEDPISY, SMĚRNICE, NORMY, ÚČETNÍ DOKLADY, ALE I DALŠÍ FIREMNÍ DOKUMENTY. PŘÍNOS ŘEŠENÍ JE OKAMŽITĚ VIDITELNÝ JAK PRO ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ ŠETŘÍ SVŮJ ČAS, TAK I PRO MANAŽERY, KTEŘÍ VIDÍ OKAMŽITÉ ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE, ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI A KONTROLY NAD OBĚHEM A ZPRACOVÁNÍM VŠECH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI.

Přínos elektronického oběhu dokumentů

Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

je samozřejmě jiný pro zaměstnance a jiný pro manažery. Zaměstnanci se většinou zpočátku změně brání, ale po zavedení elektronického oběhu rychle zjišťují podstatné usnadnění práce. Zrychlí a zjednoduší se realizace procesů a odpadá složitější manipulace s papírovými dokumenty. Manažerům a majitelům pak tento systém přináší zefektivnění práce jejich zaměstnanců i lepší průhlednost a kontrolu nad oběhem dokumentů. A samozřejmě také úsporu financí. Elektronický oběh dokumentů, zejména workflow, je dnes již vyžadován i v segmentu středně velkých, případně menších firem. Oběh dokumentů je v každé firmě poněkud odlišný a odráží nastavení firemních procesů. Proto je potřeba informační systém těmto procesům přizpůsobit. Většinou se jedná o přidání definovaných kroků, představujících stav dokumentu (pořízeno/akceptováno/schváleno…), přidání externích akcí nastavujících příslušné stavy či odesílajících e-maily s upozorněním odpovědným osobám na povinnost provedení jim příslušné akce procesu

Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

Výhody

  • Automatizace toku dokumentů 
  • Přesná delegace úkolů a nastavení upozornění
  • Okamžitá časová úspora a transparentnost 
  • Možnost nastavit řešení na míru zákazníkovi

 

Volejte pište ihned!
Kontakt
Top