Úvod / Workflow dokumentů

Workflow dokumentů

Efektivně snižte své náklady a zjednodušte pracovní procesy! Digitalizujte vaše dokumenty.

Tato oblast zahrnuje optimalizaci toku dokumentů, tzv. Workflow, k zajištění plynulosti práce a včasného plnění úkolů. Nejčastěji se využívá u faktur, smluv, objednávek, ale i jiných dokumentů, souvisejících s interním procesem a evidencí společnosti. Může se jednat o předpisy, směrnice, normy, účetní a další doklady. Přínos řešení je okamžitě viditelný  nejen pro zaměstnance v úspoře jejich času, ale i pro manažery v zefektivnění práce, zvýšení transparentnosti a kontroly nad oběhem a zpracování všech dokumentů ve společnosti.


Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

Přínos elektronického oběhu dokumentů je samozřejmě jiný pro zaměstnance a jiný pro manažery. Zaměstnanci se většinou zpočátku změně brání, ale po zavedení elektronického oběhu rychle zjišťují podstatné usnadnění práce. Zrychlí a zjednoduší se realizace procesů a odpadá složitější manipulace s papírovými dokumenty. Manažerům a majitelům pak tento systém přináší zefektivnění práce jejich zaměstnanců i lepší průhlednost a kontrolu nad oběhem dokumentů. A samozřejmě také úsporu financí. Elektronický oběh dokumentů, zejména workflow, je dnes již vyžadován i v segmentu středně velkých, případně menších firem. Oběh dokumentů je v každé firmě poněkud odlišný a odráží nastavení firemních procesů. Proto je potřeba informační systém těmto procesům přizpůsobit. Většinou se jedná o přidání definovaných kroků představujících stav dokumentu (pořízeno/akceptováno/schváleno…). Přidání externích akcí nastavujících příslušné stavy či odesílajících e-maily s upozorněním odpovědným osobám na povinnost provedení jim příslušné akce procesu.

Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

Hlavní výhody:

  • automatizace toku dokumentů, 
  • přesná delegace úkolů a nastavení upozornění,
  • okamžitá časová úspora a transparentnost, 
  • možnost nastavit řešení na míru zákazníkovi.

 

Volejte pište ihned!
Kontakt
Top