Úvod / DIGITALIZACE

DIGITALIZACE

DIGITALIZACE PAPÍROVÝCH DOKUMENTŮ JE VELMI ŠIROKÁ OBLAST ČINNOSTÍ. KROMĚ SEJMUTÍ OBRAZU PAPÍROVÉHO DOKUMENTU ZA ÚČELEM JEHO ZOBRAZENÍ NA MONITORU POČÍTAČE ZAHRNUJE I ŘADU NÁSTROJŮ PRO ŘÍZENÍ PROCESU DIGITALIZACE A PRO PRÁCI S OBSAHEM DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ, KTERÉ SE TÝKAJÍ:

Archivace, skartace,digitalizace dokumentů - NON STOP SERVIS

 • automatického rozpoznávání typu a kvality dokumentu včetně optimalizace kvality obrazu technologií VRS (VirtuslReScan)
 • OCR/OMR rozpoznávání obsahu dokumentů a formulářů
 • automatického získávání indexů, klíčových informací o dokumentu (vytěžování strojově i ručně psaného písma s českou diakritikou, čárové kódy, zaškrtávací boxy)
 • vytěžování dat ze strukturovaných i polostrukturovaných dokumentů (formuláře, faktury)
 • řízení pracovišť určených pro průběžné zpracování malého množství dokumentů i pro dávkové zpracování velkých objemů
 • integrace s informačními systémy a export vytěžených dat do databází

 

Díky těmto a dalším funkcím digitalizačních řešení lze výrazně zlepšit efektivitu klíčových podnikových procesů a zvýšit rychlost zpracování papírových i elektronických dokumentů za současného snížení nákladů.

 

Nabízíme komplexní digitalizační řešení pro:

 • hromadnou digitalizaci archivů o velkém počtu dokumentů
 • průběžnou digitalizaci a zpracování malých dávek dokumentů
 • návrh a optimalizaci formulářů pro automatizované zpracování
 • integraci digitalizačních pracovišť do Workflow a ECM systémů

 

 

Součástí komplexních řešení jsou i služby zahrnující:

 • přepravu dokumentů k digitalizaci a zpět, včetně jejich uložení do archivních krabic a archivů
 • přípravu dokumentů před skenováním pro zajištění jejich kvalitní a rychlé digitalizace
 • kontrolu kvality naskenovaných dokumentů
 • návrh a provedení indexace naskenovaných dokumentů s ohledem na jejich další použití v DMS systémech nebo archivu, včetně evidence informací o uložení papírových originálů v archivačních krabicích

 

 

Tato řešení jsou založena na osvědčených produktech instalovaných na míru potřeb zákazníka. Řešení poskytuje záruku trvalého rozvoje produktu. Námi navržená digitalizační pracoviště umožňují, díky vlastnostem použitých technologií a produktů, komplexní zpracování papírových i elektronických dokumentů pod „jednou střechou“ při velmi nízké pracnosti i finanční náročnosti.
Volejte pište ihned!
Kontakt
Top