Úvod / Papírové brikety

Papírové brikety

Naše jedinečné papírové brikety jsou určené pro všechny, kteří topí tuhými palivy.

 • V krátkém čase dodají velké množství tepla.
 • Dlouhá doba hoření/žhnutí až 10h (záleží na nastavení topeniště).
 • Vhodné pro zatápění i pro udržování tepla během dne i noci.
 • Lze použít k topení do veškerých typů kotlů, krbů a kamen na tuhá paliva včetně spaloven tuhých paliv.
 • Jsou uzpůsobeny ke snadné manipulaci a také stohovatelnosti (balení po 20kg).
 • Při manipulaci s nimi se netvoří mour, jsou úplně bez zápachu a bezprašné.
 • Výhřevnost je možné přirovnat k tvrdým bukovým či dubovým dřevům.
 • Papírové brikety jsou nejlevnějším pevným palivem.
 • Jsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Vstupní surovina je zařazena do kategorie biomasa (vyhl. 482/2005 Sb.)
 • Mají zanedbatelný obsah škodlivých látek (dusík, chlor, síra).
 • Z těchto briket vzniká vysušené palivo, díky čemuž se v kotlích netvoří koroze, jak je tomu v případě mokrého dříví.
 • Mají vysokou měrnou hustotu.
 • Výroba briket se obejde bez jakýchkoliv pojiv.
Spalováním nezatěžujeme životní prostředí tak jako u fosilních paliv (uhlí, plyn, nafta, LTO). Popel je možné aplikovat do půdy jako hnojivo, zatímco popel z fosilních paliv je nutné skládkovat. Při spalování se brikety chovají jako biomasa. Do vzduchu tedy uniká pouze oxid uhličitý, který k růstu spotřebovávají rostliny a stromy (tzv.fotosyntéza). Při jejich výrobě není nutné sušit vstupní materiál (na rozdíl od dřevěných briket). Papír používaný při výrobě je suchý již z archivů.

IMG_7607

IMG_7615

 

 

 

 

 

Volejte pište ihned!
Kontakt
Top