Úvod / GDPR / Řešení GDPR

Řešení GDPR

Nařízení EU 2016/679 GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shora uvedené nařízení EU nabylo účinnosti 25.5.2018

 

Výrazně Vám zjednodušíme a zrychlíme vypořádání se s GDPR požadavky

NABÍZÍME:

1)     Zajištění základního přehledu činností Vaší organizace, fyzické osoby,

v jejichž rámci zpracováváte osobní údaje.

–      Na základě zpracování jednoduchého formuláře, který s Vámi vyplní náš specialista ve Vaší společnosti nebo u fyzických osob, zajistíme a provedeme komplexní audit veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

–      Z výsledku auditu pro Vás zpracujeme „srovnávací analýzu GDPR, hodnocení rizik“ a navrhneme úpravu vnitřních směrnic, vnitřních předpisů a jiných dokumentů k dosažení souladu s GDPR.

 

2)     Aplikace metodických, organizačních a technických opatření k dosažení souladu s GDPR

–      Na základě zpracované analýzy provedeme optimalizaci Vašich procesů v souladu s požadavky GDPR. Vytvoříme opatření k dosažení Vašeho zisku, přenosu, aktualizaci a výmazu osobních údajů.

–      Navrhneme pro Vás interní předpisy, směrnice, metodické pokyny a technická opatření ke zpracování osobních údajů ve Vaší společnosti.

–      Nabízíme i proškolení zaměstnanců.

–      Obdržíte dokument, kterým bude potvrzena Vaše připravenost a soulad Vaší činnosti s požadavky GDPR.

 

3)     Nabídka činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

–      Dle GDPR může Vaše společnost využít služeb externího pověřence (DPO).

–       Jako pověřenec budeme dohlížet na správný způsob ochrany osobních dat ve Vaší společnosti a komunikovat za Vás s úřady.

Top